fbpx
Příběh 50 milionů lidí ve 100 fotografiích

Evropa podle statistických údajů vymírá, naopak populační boom podle zprávy OSN čeká africký kontinent. V roce 2050 má být polovina nově narozených lidí v devíti zemích světa a většina z nich se nachází právě v Africe. Součástí tohoto žebříčku nárůstu je i Keňa, kterou podle odhadů čeká stonásobek současné populace, tedy 100 milionů obyvatel. Právě Keňa a její etnická rozmanitost se stala předmětem zajímavého sociologického mappingu, projektu Demographica (web). Ten vtěsnal 50 milionů lidí ve 100 fotografiích.

Reklama

Fotograf Tobin Jones (32), autor projektu Demographica, se narodil v Botswaně a byl vychovaný v Malawi a Keni (web | IG). Umělec hledal způsob, jak shrnout masivní populační změny v Keni a rozhodl se vytvořit pulzující příběh – soubor 100 fotografií, jehož cílem bylo v jedné koláži a statistice odprezentovat příběh dynamické keňské populace.

(c) Tobin Jones Photojournalist

Pole deset krát deset

Nejdříve zkoumal údaje o keňské populaci subsaharské Afriky z pohledu věku, pohlaví, kmenového složení a rozdělení na venkovskou versus městskou příslušnost. Na základě těchto podkladů vytvořil mřížku deset na deset polí a rozjel se do všech koutů země, aby zachytil lidi, kteří přesně representovali jednotky z této demografické studie.

Při své stovky kilometrů dlouhé cestě se po dvanáct měsíců snažil najít odpověď na otázku – jak vypadá celé obyvatelstvo Keni na pouhé stovce portrétů? S fotoaparátem, stoličkou a černým pozadím obešel všechny diferencované kmeny i místa, a výměnou za kopii fotografie pořídil 100 portrétů.

(c) Tobin Jones Photojournalist

Mládí vpřed

Keňa patří mezi nejmladší země světa, tři čtvrtiny její populace (tedy 37,5 milionu lidí) jsou podle zprávy Bernarda Onyanga, vědce z Afrického institutu pro rozvojovou politiku, mladší 30 let. I to chtěl ve svých snímcích Tobin Jones ztělesnit: „Keňa je mladá země, ale nemůžete tomu rozumět, dokud neuvidíte reprezentativní vzorek na 100 fotografiích.“

Na portrétech je 59 osob ve věku do 24 let (reprezentující 29,5 milionu lidí), 34 obyvatel ve věku mezi 25 a 54 lety (2 miliony lidí) a pouze 4 persony zastupující obyvatele starší 65 let (1,5 milionu lidí). Z toho plyne tlak na přetížené instituce jako školství a v brzké budoucnosti vznikne na pracovním trhu zrychlený růst, nebo vysoká nezaměstnanost.

Naopak rovnoměrně rozdělená je genderová křivka, která má i v příštím letech zůstat stabilní 50 % ku 50 % ženy:muži. Výzvou ovšem zůstává zrovnoprávnění poloviny obyvatelstva, žen, jež vydělávají průměrně o 55 % méně než keňští muži. Keňanky navíc zastupují jen 9 % volených politických pozic a zákony napomáhající rovným genderovým příležitostem tak zůstávají v nedohlednu.

(c) Tobin Jones Photojournalist

Z města nebo vesnice

Celý africký kontinent prochází masivní urbanizací a charakteristickým znakem je stěhování lidí do hustě obydlených měst, která nabízí lepší možnosti vzdělání i zaměstnání. Velká většina Keňanů, asi 74 %, ale žije ve venkovských oblastech, a tak jen 26 fotografií (reprezentující 13 milionů lidí) zobrazuje obyvatele měst. Se zvýšením populace, ale budou vyvstávat vyšší nároky na strategii infrastruktury a vývoj služeb.

V Keni je 44 kmenů, ale většina obyvatel se hlásí k jednomu z pěti největších: Kikuyu (17 %), Luhya (14 %), Luo (10 %) Kalenjin (13 % a Kamba (10 %). Mimochodem známých Masajů je asi 1,42 %. Kromě toho je zde asi 50 různých etnických skupin, takže o různorodost v zemi není nouze, kromě úředních jazyků – svahilštiny a angličtiny – tu obyvatelé hovoří dalšími 67 jazyky. Jen hrstka ze 100 fotografovaných lidí na sobě měla výrazné oděvy z korálků, či šál. Rozdíly mezi jednotlivými národy se tak stírají. „Chci prostřednictvím fotografií ukázat, že je velmi těžké vědět, kdo ke kterému kmeni patří,“ vysvětluje fotograf. „U většiny z nich nemáte ani tušení.“

(c) Tobin Jones Photojournalist

Budoucnost a prosperita?

I přes očekávání významných populačních nárůstů porodnost v Keni klesá. V roce 1978 měla místní žena v průměru 8,1 dětí, v roce 2008 to bylo 4,6, a do diskutovaného roku 2050 to má být 2,4. Afrika ale má zaznamenat masivní růst s vizí 2 miliard obyvatel. Z toho je zřejmé, že místní společnost bude čelit obrovské výzvě. A i humanizující statistika, fascinující projekt Demographica ukazuje, kde se ve společnosti nachází potenciál.

(c) Tobin Jones Photojournalist

Reklama

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa se nezobrazí.

Copy link
Powered by Social Snap