fbpx
Nevěra v zajetí statistiky

Nevěra – všudypřítomná, bezbřehá, spalující – je paradoxně jen málo prozkoumané území. Co je to vlastně nevěra? Jde o fyzický čin? Nebo duševní intimnosti? Vždyť jedna studie uvádí, že společná nepracovní večere s osobou opačného pohlaví je podle 5,7 % lidí akt nevěry. Jaké další fakta můžeme z nejrůznějších studií cizoložství vyvodit?

Reklama

Studie 2 800 lidí ve věku 18-32 let zveřejněná v American Sociological Reviw ukazuje, že osoba zcela ekonomicky závislá na svém protějšku má větší tendence k nevěře než samostatně výdělečný partner. Platí to o to víc, pakliže jde o muže finančně spoléhajícího na ženu (15 %). U žen jde asi o 5 %. Zajímavé je, že nevěra je nejméně pravděpodobná, pokud se muž podílí na výdělcích domácnosti ze zhruba 70 %. Zjednodušeně řečeno, muž musí vydělávat dvakrát víc, než žena, aby se statisticky snížilo riziko nevěry na minimum.

Se ženou? Povoleno

Studii nevěry z jiného úhlu přinesl časopis Personal relationships. Ten zkoumal pocity partnerů při hypotetických záletech. Muži byli při pomyšlení na nevěru partnerky tak rozzlobení, že inklinovali k rozchodu. Ale! Jen v případě, že by se diskutovaná chyba stala s opačným pohlavím. Pokud by žena měla poměr s jinou ženou, přišlo by jim to dokonce vzrušivé. Naopak ženy by se byly ochotné přenést přes nevěru partnera se ženou spíš, než pokud by je partner podvedl s osobou stejného pohlaví.

Podvádí všichni, jen ne můj partner

Sociologové z časopisu Journal of Social and Personal Relationships ve své studii studentů vysokých škol uvedli, že průměrná osoba opačného pohlaví má podle respondentů asi 42% šanci být nevěrná. Když ale z generalizace došlo na hodnocení vlastních protějšků, účastníci studie uváděli jen 5 % šanci na to, že je jejich partner podvedl a 8 %, že to v budoucnu učiní. Jen 9 % respondentů se k nevěře přiznalo.

Hlavně se nezamilovat?

Časopis Evolutionary psychology uvedl výzkum, ve kterém většina mužů přiznává, že je pro ně víc fyzická nevěra než jen zamilování se. Samozřejmě ženy oproti tomu těžko snáší představu, že jejich partner – sice fyzicky věrný – miluje jinou ženu. A právě emocionální nevěra se stává častějším prohřeškem než ta fyzická. Poukazuje na to výzkum Americké asociace pro manželství a rodinnou terapii, podle jehož výsledků asi 45 % mužů a 35 % žen připustilo, že mají mimo partnerský emocionální vztah. 20 % z nich nehledě na pohlaví jej však časem posunují do oblasti sexuality. Je těžké, definovat emocionální nevěru. V knize „Chatování nebo podvádění“ uvádí terapeut Sheri Meyers, že si lze vždy jednoduše odpovědět – můžete před svým partnerem bez problémů přiznat všechen obsah sdílení s osobou mimo váš vztah?

Zdroj: Pixabay

Ve vlivu životního jubilea

Jiní výzkumníci studovali vztah mezi nevěrou a věkem. Na internetových seznamkách hledali lidi, kteří jsou již zadaní a přišli k fascinujícímu závěru: nejvíce zkoumaných mužů otevřených nevěře bylo ve věku x9 let. Těsně před kulatými narozeninami nejvíc inklinovali k tomu, dát všanc svoje současné partnerství. Tyto tendence měly samozřejmě i ženy, ale zásadně nižší.

Proč NE?

Výzkum časopisu Journal of Sex Research byli respondenti vyzváni, aby uvedli nejdůležitější důvody, proč by člověk neměl být svému protějšku nevěrný. Zhruba 400 lidí ve věku od 24 do 60 let uvedlo jako hlavní čtyři důvody morálku, vliv na společné potomky, strach z osamocení a účinky na širší okolí páru (tedy další rodinu a přátele). Je zajímavé, že nábožensky založení účastníci uváděli morálku a starost o jiné lidi, nevěřící respondenti pak strach, že budou sami.

Jednou podvodník, vždy podvodník

V časopise Archives of Sexual Behavior byla publikovaná studie 500 dospělých. Výzkumníci získali data o zkušenostech respondentů s nevěrou. Ukázalo se, že ti, kteří se nevěry dopustili měli třikrát větší šanci cizoložství opakovat v dalším vztahu a kupodivu i ti, kteří byli podvedeni byli dvakrát náchylnější k přiznání, že se obětí nevěry stali s více partnery.

Zdroj: Pixabay

Ach ty geny…

Řada studií samozřejmě naznačuje, že nevěra má dost společného i s biologickými predispozicemi. Například studie z University of Queensland publikovaná v časopise Evolution and Human Behavior zjistila zvýšenou tendenci k cizoložství v případě lidí, jež měli specifické typy genů oxytocinu a vazopresinu. Právě vazopresin je hormon související se sociálním chováním, včetně důvěry, empatie a sexuálních vazeb, jak vysvětlil profesor klinické psychiatrie na Weill Cornell Medical College, Richard Friedman. Podle výsledků výzkumu má genetika vliv na neuvěřitelných 40 % případů nevěry žen a 62 % nevěry mužů. 

Ženy versus muži, mladí versus staří

I výše uvedené výzkumy, jako by nahrávaly tomu, že nevěra by měla být spíš rodu mužského. Podle všeho je jejím dominantním činitelem byl muž. Kdysi byla nevěra opravdu považovaná za doménu mužů. Ale podle New York Magazine je dnes pravděpodobnost u žen i mužů stejně vysoká. Cituje například studii publikovanou v Archives of Sexual Behavior, ve které se k nevěře doznalo 23 % mužů a 19 % žen. Překvapivé výsledky pak může ukazovat výzkum Nicholase Wolfingera z Institutu pro rodinné studie. Podle ní je pravděpodobnější nevěra u Američanů nad 55 let než do této hranice věku.

Zdroj: Businessinsider.com

Reklama

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa se nezobrazí.

Copy link
Powered by Social Snap