fbpx
Muž, který posunul hranice vesmíru

V každé třetí zprávě ze světa astronomie zaslechnete název Hubblova teleskopu. Ale málokdo už ví, jak významné objevy v oboru Edwin Hubble, po kterém byl vesmírný dalekohled pojmenován, učinil. Byl to právě on, kdo dokázal, jak zanedbatelnou je v rámci vesmíru nejen planeta Země, ale i celá naše galaxie.

Reklama

Je asi znamením, že v roce, kdy se Edwin Hubble narodil, vznikla Pacifická astronomická společnost. Všestranně nadaný Edwin studoval na Chicagské univerzitě filozofii, fyziku a matematiku, v anglickém Oxfordu pak na přání otce práva a španělštinu. Při studiích úspěšně hrál basketbal, dobrých výsledků dosahoval i v boxu.

Po návratu si na své alma mater pod vedením observatoře Yerkes ve Wisconsinu udělal doktorát z astronomie. Bylo mu osmadvacet let a živil se nejdříve jako právník, později jako velmi oblíbený středoškolský učitel španělštiny. V té době se mimochodem účastnil i první světové války a na francouzské frontě získal hodnost majora.

Hubbleův vojenský průkaz. Zdroj: Wikimedia

Otec galaktického poznání

Odbornému výzkumu se začal věnovat pod Mount Wilson Observatory v Kalifornii, kde pracoval s v té době nejvýkonnějším, stopalcovým Hookovým dalekohledem měřícím dva a půl metru. Vybral si studium mlhovin – rozmazaných míst na obloze, ve kterých se zřetelně vyskytovaly i hvězdy. Pozorováním zjistil, že jsou mlhoviny hvězdami tvořeny, ale kvůli obrovské vzdálenosti vypadaly jako plynný oblak.

V roce 1924 – v pouhých čtyřiatřiceti letech – objevil proměnné hvězdy delta Cephei v souhvězdí Cefea a galaxii v souhvězdí Andromedy. Ty svou hvězdnou velikost, nebo chcete-li jasnost měnily v pravidelných intervalech. Na základě těchto zjištění Hubble vypočítal jejich vzdálenost od země a prokázal, že se nacházejí za Mléčnou dráhou. Tedy v jiné galaxii.

O rok později přišel s dodnes používanou klasifikací galaxií. Jednotlivé, gravitačně vázané systémy hvězd rozdělil dle jejich uskupení. To byl základ dalšího odkrývání vesmírných tajemství. Tak třeba podle několik let starého odhadu existuje jen v pozorovatelné části vesmíru na dva biliony galaxií!

Zdroj: Pixabay

Kam se rozpíná nekonečno

Dalším, ještě významnějším objevem byla přímá úměrnost mezi rychlostí vzdalování se galaxií a jejich vzdáleností. Tak zvaný Hubbleův zákon tak přímo podpořil teorii rozpínání vesmíru. Rychlost tohoto rozpínání dnes nazýváme Hubbleovou konstantou. Dále se věnoval výzkumu a podílel se například na návrhu a stavbě pětimetrového teleskopu Hale observatoře Mount Palomar, jehož se později stal prvním uživatelem. Nebýt druhé světové války a omezování rozpočtů na vědu, mohl být až dvojnásobný. Místo toho byl major Hubble povolán do vedení testovacího centra Aberdeen v Marylandu, kde docházelo k vývoji a zdokonalování balistických systémů.

Hubbleův zákon > Čím jsou galaxie vzdálenější od Mléčné dráhy, tím rychleji se od ní vzdalují. V kombinaci s aplikací Einsteinovy obecné teorie relativity Edwin Hubble odvodil počátek vesmíru – velký třesk. Mimochodem o víc než deset let dříve Albert Einsten tvrdil, že vesmír buď expanduje, nebo se naopak smršťuje. Tento zásadní objev byl paradoxně stanoven již dva roky před zveřejněním Hubbleova objevu. Belgický kněz Lemaître výsledky své astronomické práce publikoval v místním časopise ve francouzském jazyce, a proto nebyly v anglicky mluvících zemích známé.

O výsledcích svého bádání vydal i známou knihu The Realm of the Nebulae a stal se navzdory specifickému oboru známou osobností (vídal se třeba i s Charlie Chaplinem). I přesto mu uniklo udělení Nobelovy ceny, neboť v té době pro astronomii neexistovala kategorie. I přestože si Hubble najal lobbyistu za včlenění astronomie mezi nobelovy kategorie, došlo tak až po jeho náhlé smrti. I jeho objevy byly pro Nobelův výbor podnětem k včlenění oboru do kolonky fyzika.

Podpis jednoho z největších astronomů naší historie. Zdroj: Wikimedia

Jeho rodinou byl vesmír

Celý svůj život zasvětil vědě. Nikdy se neoženil a neměl děti. Zemřel v šedesáti čtyřech letech a na uctění jeho památky po něm byl pojmenován největší astronomický dalekohled na oběžné dráze. Jeho jméno nese i jeden z kráterů na měsíci a planetka s číslem 2069. Na své přání byl pohřben bez obřadu a na neznámém místě.

Zdroj Pixabay

Reklama

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa se nezobrazí.